BioCal

Vapno kao osnovaBioCal je proizvod tvrtke Cement Design. Vapno je temeljni sastojak ovog materijala. Premaz je idealan za unutarnje i vanjske površine, za zidove, stropove i namještaj sa kojim postižemo čisti i organski izgled. Dostupan je u jednoj granulaciji.
BioCal je monokomponentan proizvod. Proces navlačenja na površinu treba prilagoditi uvjetima same podloge. Ukoliko je potrebno, površinu treba adekvatno pripremiti kako bi ona bila čvrsta, suha i čista. Inače sama primjena BioCal-a je jednostavna i brza.

Očuvanje okoliša i briga o njemu misija je naše tvrtke. Brinimo o planetu jer BioCal je 100% prirodan materijal!